zonnepaneel systeem Verzekeren

Waar moet ik op letten bij het verzekeren van mijn zonnepanelen. 

Veel mensen verzekeren hun zonnepanelen tegen brand, schade, diefstal en voor slechte weersomstandigheden, zoals hagel, maar misschien bent u hier al voor verzekerd. 

Dan hebt u hier geen aparte verzekering voor nodig. 

In de meeste gevallen geldt:

  • Eigenaar van uw woning? Dan heeft u een opstalverzekering. Vraag aan uw verzekeraar of zonnepanelen daar ook onder vallen.
  • Heeft u een huurwoning? Dan moet u de zonnepanelen installatie apart verzekeren.
  • Heeft u een plat dak? Vraag dan bij uw verzekering na of deze dan ook tegen diefstal verzekerd zijn.
  • Er zijn verzekeraars welke niet uitbetalen bij schade door slecht weer (storm, hagel). Vraag na hoe dit bij uw verzekering zit.

Ten aanzien van zonnestroominstallatie/ PV-installaties kunnen verzekeraars de navolgende eisen stellen:

  • Door een bouwkundig constructeur dient de dak belasting te worden doorgerekend en gecontroleerd of na het aanbrengen van de installatie de maximale dak belasting niet wordt overschreden, daarbij rekening houdend met extreme neerslag zoals sneeuwdruk en wateraccumulatie. 
  • De zonnestroominstallatie dient te zijn ontworpen en ge├»nstalleerd overeenkomstig de Nederlandse normen NEN 1010 : 2015 + C1 :2016 en NEN 7250. 
  • Na realisatie en daarna om de 5 jaar dient door een in zonnestroominstallaties gespecialiseerd inspectiebureau, een (opleverings)-inspectie te worden uitgevoerd op basis van ten minste de normen NEN 1010 oplevering NEN-EN-IEC 62446 2016. Aanbevelingen uit het inspectierapport dienen uiterlijk 2 maanden na datum van deze inspectie te zijn uitgevoerd.

Een SCIOS Scope 12 inspectie is niet bij Wet verplicht, maar kan door contractuele overeenkomsten en/of verzekeringsmaatschappijen wel rechtelijk worden verplicht. Scope 12 wordt hierbij de nieuwe norm en is bedoeld voor de inspectie van PV-systemen