Zonnepaneel systeem Aanmelden

Welke stappen moet ik nemen om mijn systeem te registreren?

Bij wie of wat moet ik me aanmelden voor zonnepanelen?

Alle energieleveranciers hebben een gezamenlijk website waarop je je dient aan te melden. Je hoeft je dus niet te wenden tot je eigen energieleverancier.

De overkoepelende website hiervoor is www.energieleveren.nl

Het is een wettelijke verplichting volgens de Europese en Nederlandse wet- en regelgeving om je zonnepanelen, en andere energie opwekkers, aan te melden. Bij dit aanmelden dien je ook het serienummer van de meter op te geven, zodat de energieleverancier weet waar er energie terug geleverd wordt. Met de hoeveelheid zonnepanelen en andere systeemparameters kan de energieleverancier op grote schaal wel bepalen waar ze rekening mee moeten houden. Daar hebben ze hun eigen algoritmes voor.

Wie kan dit registreren?

U kunt dit zelf doen op de site van energieleveren.nl. Ook uw installateur of netbeheerder kunnen dit overigens doen. Op de website van energieleveren.nl  staat hoe dit verder dan werkt. In het

Waarom is deze aanmelding nodig?

Er komen meer en meer decentrale energie opwekkers zoals zonnepanelen, windturbines, biomassacentrales etc.. De netbeheerder dient garant te staan voor de veiligheid en beschikbaarheid van het elektriciteitsnet daarbij is een goed beeld van wat er potentieel opgewekt kan worden van groot belang. Vele kleine zonnepaneelsystemen maakt op een gegeven moment een substantieel deel van het totaal uit.

Klik hier wat de opbrengst is van alle zonnepanelen in nederland, op dit moment en in het verleden.

Samen met de weersvoorspellingen kan men dan inschatten hoeveel het net op komt of hoeveel energie via andere bronnen aangeleverd dient te worden.

Al met al is het belangrijk voor:

  • De veiligheid van het elektriciteitssysteem.
  • De bevordering van de handel in elektriciteit binnen de Europese Unie.
  • De integratie van hernieuwbare energiebronnen.
  • Een efficiĆ«nter gebruik van het elektriciteitsnetwerk.
Welke gegevens heb ik nodig bij het aanmelden?

Naast u naam en adres wordt er gevraagd naar het vermogen, merk en type van de omvormer.

Bij gebruik van micro omvormers dien je het totaal aan vermogen op te geven: Heb je bijvoorbeeld 12 zonnepanelen van 345 Wp met elk een Enphase IQ7+ omvormer?
Het maximaal uitgangvermogen van een IQ7+ is 295 W, oftewel 0,295 kW.
Het totaal Ac-vermogen welke je dan dient op te geven is in dit voorbeeld 3,54 kW (12 maal 0,295)
Maximaal uitgangsvermogen van een IQ7 is 0,25 kW
Maximaal uitgangsvermogen van een IQ7X is 0,32 kW
Maximaal uitgangsvermogen van een IQ7A is 0,366 kW
Het merk is hier “Enphase”, en bij type vul je in IQ7, IQ7+, IQ7X of IQ7A of een combinatie hiervan.

De Wattpiek (Wp) waarde van het zonnepaneel en van het totale systeem. Bovenstaande gegevens vindt u op de factuur en/of overeenkomst die u getekend hebt.

Verder wil men het serienummer van de elektriciteitsmeter hebben. Indien je al een slimme meter hebt is dat prima. Mocht je nog geen slimme meter, maar nog een oude draaistroom meter (Ferraris meter) hebben is de kans groot dat uw energieleverancier die bij u kosteloos wil komen plaatsen.

Na aanmelding zie je dat het geregistreerd is zodat het inzichtelijk is voor alle elektriciteitsleveranciers.